Flameson

Effektiviserar utläggning och inrullning av slang

Designat av en brandman för brandmän

Att ha arbetat som deltidsbrandman i snart 30 år har gjort att jag sett behovet av praktiska och tidsbesparande hjälpmedel. Jag har därför skapat Flamesonprodukterna som effektiviserar utläggning och inrullning av slang. Användningen av produkterna förkortar tiden tills släckningsarbetet kan påbörjas och förenklar inrullningen efter slutförd insats så att den fysiska belastningen på personalen minskar. Produkterna är patenterade och säljs under varumärket Flameson.


- Patrik Sundelin, deltidsbrandman Räddningstjänsten Örnsköldsvik.

Våra produkter

FLAMESON 1

Flameson 1 på ATV
Flameson 1 produkt bild
Flameson 1 i skogen
Flameson 1.1 produkt bild

FLAMESON 1 är en slangrullare som kan magasinera upp till 200 meter slang och är avsedd för både utläggning och upprullning.

Våra produkter

FLAMESON 2

Flameson 2 bild
Flameson 2 bild
Flameson 2 bild
Flameson 2 bild
Flameson 2 bild
Flameson 2 bild

FLAMESON 2 är en smidig och bärbar slangrullare som laddas med en slang i taget vid utläggning och är även avsedd för upprullning.

Våra produkter

FLAMESON 3

Flameson 3 bild
Flameson 3 produkt kit bild
Flameson 3 bild
Flameson 3 bild

FLAMESON 3 är en slangläggare för grovslang med en magasineringskapacitet på upp till 600 meter.

Våra produkter

FLAMESON 4

FLAMESON 4 är en enkel slangrullare som vid utrullning kan kopplas till vilket dragfordon som helst. Upprullning kan ske på marken eller så kan Flameson 4 fästas på ett träd för ergonomisk arbetsställning.

Flameson logotyp

Idén om en effektiv slangrullare och utläggare har gått från  tanke till färdig produkt och varumärket Flameson har blivit verklighet. Under processens gång har kontakt  tagits med olika räddningstjänster, skogsbolag och organisationer. Den positiva responsen har gjort att jag vågat ta steget till lokal tillverkning i större upplaga. Försäljning påbörjades hösten 2020 och Räddningstjänsten i Örnsköldsvik var först ut att köpa produkterna.

Räddningstjänsten Örnsköldsvik

Galleri - FLAMESON